Tørmo Maskin arbeider med anlegg og vedlikehold av uterom og naturområder. Vi bruker materialer som naturstein, metall, betong, tre, løsmasser, jord og planter til å forme landskap. Vedlikehold innbefatter stell av planter inkludert gressområder, renhold, snøfjerning, og tilsyn med lekeplasser.

Vårt firma utfører en rekke arbeid innen anleggsgartnertjenesten. Vi fundamenterer og setter opp forstøtningsmurer samt setter kantstein og legger belegningsstein. Vi har utstyr for anleggsgartnerarbeid, som forming av terreng og flytting av store steiner og masser.. Med dyktige fagfolk i alle ledd og en moderne maskinpark har vi stor kapasitet. Om du ønsker kan vi også bistå deg med rådgivningsarbeid i forkant av oppstart. Som kunde hos oss blir du uansett fulgt opp i hele prosessen fra oppstart til overlevering.

Steinlegging av en uteplass med heller, naturstein eller belegningsstein er både vakkert og så godt som vedlikeholdsfri. Det forutsetter at grunnarbeidet er gjort korrekt. Våre anleggsgartnere legger stein på din gårdsplass og uteområde, bygger murer, setter kantstein og legger belegningsstein.