Om oss


Vårt mål er hele tiden å være i forkant av markedet gjennom kontinuerlig innovasjon og utvikling på alle våre fagområder. Vi tar oss av alt innen graving, drenering, forstøtningsmurer og betongarbeid. Bedriften ble etablert av eier og daglig leder Bjørn Erik Tørmo i 2021, som stiller med solid og kunnskap innen bransjen. Vi tar på oss både store og små oppdrag, ingen utfordring er for liten eller for stor. Gjennom egen erfaring og våre samarbeidspartnere leverer vi kvalitet i alle ledd gjennom hele arbeidsprosessen, fra befaring og planlegging, til fullført arbeid.

Tjenester

Graving og grunnarbeid

Tørmo Maskin utfører både store og små entreprenør oppdrag innen grunnarbeid, graving, drenering og planering av tomter.  Vi har sentral godkjenning for graving og grunnarbeid.  Hvor skal det graves?  Vi utfører ...

Steinlegging

Tenk nøye over hva dere vil bruke hagen til. Hva vil dere gjøre og oppleve der? Gleden og nytten dere vil ha av tomta vil jo være grunnlaget for hvordan ...

Anleggsgartner

Vi utfører grunnarbeid / graving, planering, granitt arbeider, kantstein, støttemurer, opparbeidelse og stell av grøntanlegg og beskjæring. Har du en kjedelig, grusdekket gårdsplass full av hull og sprekker? Da bør ...

Naturstein/støttemur

Tørmo Maskin arbeider med anlegg og vedlikehold av uterom og naturområder. Vi bruker materialer som naturstein, metall, betong, tre, løsmasser, jord og planter til å forme landskap. Vedlikehold innbefatter stell av ...

Massetransport

Maskinentreprenør Bjørn Erik har mange års erfaring i bransjen. Dette skaper trygghet hos både kunder og medlemmer. For oss er gode logistiske løsninger, effektiv tidsbruk, punktlighet og sikker kommunikasjon avgjørende ...